Referat – Ekstraordinær generalforsamling

Mandag d. 25. september 2023 kl 19.00 i klubhuset i Bolbro Heimdalsvej 10.
Dagsordenen er i henhold til vedtægterne følgende:

 1. Valg af dirigent og referent
  a. Nichlas Lilja (NL) er valgt som dirigent
  b. Lasse Prien er valgt som referent
 2. Godkendelse af dagsorden
  a. Dagsordenen er godkendt og forsamling er lovligt indkaldt
 3. Status på banen og foreningen
  a. NL leder forsamlingen ind i at det bliver et langt punkt. NL forklarer om hvordan de
  forskellige forvaltninger og undergrupper i kommunen fungerer. Fortæller om tidslinjen for
  de sidste års tid. Bolbro disc golf park har eksisteret siden 1987. Banen i Bolbro blev udvidet
  fra 9 huller til 18 i 2018-2019.
  b. Tidslinjen er vedhæftet i separat dokument: “Status gennemgang”. Se bilag.
  c. NL løfter sløret for den nye 18-hulsbane i Villestofte. Dette bliver mødt af stor klapsalve fra
  forsamlingen. Andreas Holm og Tobias Schiby beskriver banen for forsamlingen. NL
  fortæller at vi skal respektere nærmiljøet, især hestene, der er meget lydsensitive.
  d. Spørgsmål
  i. Har der været reaktioner efter vi meldte nedlægning ud? Nej, ikke det store.
  ii. Får Bolbro lov til at blive? Der er forskellige svar forskellige steder. Kommunen
  forholder sig til situationen i 2018, hvor banen er meldt dispensationsfri. Vi har
  kommunens opbakning ind til afgørelsen fra miljø- og fødevareklagenævnet
  kommer.
  iii. Kommer der en arbejdsdag? Det gør der. Der skal sættes kurve op og plantes
  mange træer
  iv. Kommer der teepads til Villestofte? Vi har søgt hvor der skal søges. I fredskov laver
  vi tees af slotsgrus, og ellers kommer der teepads af fliser.
 4. Bankkonto og budget
  a. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget
  i. Nikolas Gylling (NG) fremlægger vores budget. Vi kæmper stadig med Nordea og de
  dokumenter de kræver, men der skulle snart komme orden på det. Banken har
  fremsendt kontoudtog. NG fremlægger både regnskabet for 2022 og regnskabet for
  2023 frem til udgangen af juni måned. Til sidst fremlægger NG vores budget for
  resten af sæsonen 2023.
  ii. Se bilag for regnskaber og budgetter.
  iii. Budgettet for 2023 godkendes af forsamlingen.
 5. Eventuelt
  a. NL fremviser Villestofte via google maps.


  Bilag:
 • Årsregnskab for 2022
 • Årsregnskab for 2023 (frem til 30 juni 2023)
 • Budget for 2023
 • Status gennemgang (fremlagt under pkt 3b)